o nas | about us

Fundacja Photon ma na celu wspieranie działań w zakresie kultury i interdyscyplinarnej twórczości cyfrowej.

Photon Foundation is dedicated to support culture and interdisciplinary digital art.

Statut
Sprawozdania