Patchlab Digital Art Festival 2018

 

Organizacja 7 edycji Festiwalu Sztuki Cyfrowej Patchlab 2018 ARTBOTY

Motywem przewodnim  7. edycji festiwalu Patchlab były ARTBOTY.

Festiwal Sztuki Cyfrowej Patchlab to coroczne wydarzenie poświęcone sztuce, która powstaje w oparciu o najnowsze technologie i nowe media. Interesuje nas potencjał twórczy ukryty w maszynach, algorytmach, programowaniu i w bazach danych. Pokazujemy prace artystów uznanych, ale także tych spoza głównego obiegu. Eksplorujemy ważne zjawiska we współczesnej kulturze i sztuce, m.in. VR, rozszerzona rzeczywistość, sztuczna inteligencja, hakowanie i tożsamość cyfrowa.

Patchlab to wystawy, performansy i koncerty audiowizualne, projekcje filmowe, warsztaty z artystami i specjalistami od technologii oraz spotkania i dyskusje.

Festiwal odbywa się w Krakowie od 2012 roku.

Patchlab organizowany jest przez Fundację Photon. Należy do międzynarodowej platformy AVnode zrzeszającej artystów i wydarzenia prezentujące współczesną sztukę audiowizualną wspieraną przez program Unii Europejskiej Kreatywna Europa.

 

Organisation of the 7th edition of Patchlab Digital Art Festival.

The light motiv of the 7th edition of the Patchlab festival exhibitions will be ARTBOTS.

Patchlab Digital Art Festival is an annual event for art based on the latest technologies and new media. We are interested in the creative potential in machines, algorithms, programming and databases. We show works by recognized artists, but also by those from beyond the mainstream. We explore key phenomena in contemporary culture and art, including VR, augmented reality, artificial intelligence, hacking and digital identities.

Patchlab is exhibitions, performances and audiovisual concerts, films, workshops with artists and technology specialists, meetings and discussions.

The festival has been held in Krakow since 2012.

Patchlab is organised by the Photon Foundation. It is part of the AVnode international platform of artists and events, presenting contemporary audiovisual art. It is supported by the Creative Europe European Union program.

https://2018.patchlab.pl/program/