o nas | about us

 

 

 

Fundacja Photon została powołana w celu wspierania działań w zakresie współczesnej kultury i sztuki cyfrowej. Organizuje pokazy, wystawy, programy rezydencji artystycznych i wspiera międzynarodową współpracę artystyczną. Jest oficjalnym organizatorem Patchlab Digital Art Festival w Krakowie.
Członek międzynarodowej sieci AVnode zrzeszającej artystów i wydarzenia prezentujące współczesną sztukę audiowizualną.
Fundacja Photon ma siedzibę w Krakowie.

Photon Foundation is dedicated to supporting contemporary culture and digital art. It organises Artists in Residence programs and supports international art collaborations. It is the official organizer of the Patchlab Digital Art Festival in Krakow, Poland.
Member of the AVnode international network for artists and events, presenting contemporary audiovisual art.
Photon Foundation is based in Krakow, Poland.

 

 

Statut Fundacji Photon
Zarząd i Rada Fundacji Photon
Sprawozdania   2017   2018   2019   2020   2021

Plan na rzecz równouprawnienia płci | Gender Equality Plan