Zarząd i Rada Fundacji

 

 

 

 

Zarząd Fundacji Photon

Prezes Zarządu – Elwira Wojtunik Láng
Wiceprezes Zarządu – Popesz Csaba Láng

Rada Nadzorcza Fundacji Photon

Przewodniczący Rady – Łukasz Szymański
Członek Rady – Piotr Jawor