Nasza pracownia
@ Apteka Designu

[PL] Od października 2023 znajdziecie nas w Aptece Designu na Kopernika 19a.

Fundacja Photon w wyniku konkursu na udział w Programie Pracowni i Co-workingu w Aptece Designu została wybrana wraz innymi siedmioma projektantami do współtworzenia nowego miejsca w budynku dawnej apteki, które stało się częścią strategii rewitalizacji dzielnicy Wesoła. To miejsce, gdzie szeroko rozumiany design spotyka się z nauką, nowymi technologiami i aktywizmem. Znajdziecie nas w pracowni nr 3.

Bierzemy czynny udział w budowaniu nowej kreatywnej dzielnicy Wesoła.
Wydarzenia, które tu organizujemy oraz pełny program Apteki Designu znajdziesz TUTAJ.


[ENG] From October 2023 you will find us at Apteka Designu at Kopernika 19a.

As a result of the competition for participation in the Studio and Co-working Program at Apteka Designu, the Photon Foundation was selected, together with seven other designers, to co-create a new place in the former pharmacy building, which became part of the revitalization strategy of the Wesoła district in Krakow. This is a place where design in its broadest sense meets science, new technologies and activism. You will find us in studio no. 3.

We actively participate in the process of building new creative Wesoła district.
You can find the events we organise here and the full program of Apteka Designu HERE.