Nasza pracownia
@ Apteka Designu

[PL] Od października 2023 znajdziecie nas w Aptece Designu na Kopernika 19a.

Fundacja Photon w wyniku konkursu na udział w Programie Pracowni i Co-workingu w Aptece Designu została wybrana wraz innymi siedmioma projektantami do współtworzenia nowego miejsca w budynku dawnej apteki, które stało się częścią strategii rewitalizacji dzielnicy Wesoła. To miejsce, gdzie szeroko rozumiany design spotyka się z nauką, nowymi technologiami i aktywizmem. Znajdziecie nas w pracowni nr 3.

Program Apteki Designu znajduje się TUTAJ.


[ENG] From October 2023 you will find us at Apteka Designu at Kopernika 19a.

As a result of the competition for participation in the Studio and Co-working Program at Apteka Designu, the Photon Foundation was selected, together with seven other designers, to co-create a new place in the former pharmacy building, which became part of the revitalization strategy of the Wesoła district in Krakow. This is a place where design in its broadest sense meets science, new technologies and activism. You will find us in studio no. 3.

The Apteka Designu program can be found HERE.