Patchlab Digital Art Festival 2017


Współorganizacja Festiwalu Sztuki Cyfrowej Patchlab 2017

Festiwal Sztuki Cyfrowej Patchlab to międzynarodowe wydarzenie dedykowane interdyscyplinarnej twórczości cyfrowej tworzonej na pograniczu sztuki, nowych technologii i kreatywnego programowania. 6. edycja festiwalu w 2017 roku poświęcona była tematowi sztuce danych i sztucznej inteligencji.
W Małopolskim Ogrodzie Sztuki, Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki i Pałacu Czeczotki zaprezentowanych było 14 instalacji, 6 performance’ów, 3 warsztaty, spotkania i prezentacje z udziałem 34 artystów mediów elektronicznych z Polski, Niemiec, Austrii, Francji, Grecji, Cypru, Włoch, Węgier, Belgii, Danii, Iranu, Hongkongu i Tajwanu.

Pełny program i relacja z festiwalu na stronie:  patchlab.pl

Co-organization of the 6th edition of Patchlab Digital Art Festival | 29-24 Oct 2017 | Krakow, Poland

Patchlab Digital Art Festival is an international event dedicated to interdisciplinary (post)digital art forms, created at the intersection of art, new technologies and creative programming. 6th edition’s main focus was on Data Art and AI. At the Malopolska Garden of Arts, Contemporary Art Gallery Bunkier Sztuki and Czeczotki Palace there were presented 14 installations, 6 performances, 3 workshops, meetings and presentations of 34 artists of electronic media art from Poland, Germany, Austria, France, Greece, Cyprus, Italy, Hungary, Belgium, Denmark, Iran,
Hong Kong and Taiwan.

Program and report from the festival can be found at the webpage: patchlab.pl