Praktyki studentów Wydziału Intermediów ASP w Krakowie

Fundacja Photon zorganizowała, zarządzała i koordynowała praktykami dla studentów  Wydziału Intermediów ASP w Krakowie podczas wystawy 6. edycji festiwalu sztuki cyfrowej Patchlab.

Praktyki w dniach 20-30.2017 odbyło 11 studentów II roku: Aleksandra Dyja, Aleksandra Dymek, Karina Gorzkowska, Klaudia Kot, Sonia Kujawa, Jana Moroz, Aleksandra Niemiec, Monika Skibińska, Łukasz Stefański, Kinga Stępień, Maja Szerel.

Photon Foundation organised and coordinated internship for students of Intermedia Faculty of Fine Art Academy in Krakow during the exhibition of the 6th edition of digital Art Festival Patchlab.

11 students of 2nd year took interns between 20-30.10.2017: Aleksandra Dyja, Aleksandra Dymek, Karina Gorzkowska, Klaudia Kot, Sonia Kujawa, Jana Moroz, Aleksandra Niemiec, Monika Skibińska, Łukasz Stefański, Kinga Stępień, Maja Szerel.

patchlab.pl