MOONARIS
Produkcja | Production

 

English below

[PL] W 1. połowie 2023 pracowaliśmy nad produkcją pięciokanałowej instalacji audiowizualnej ‘Moonaris’ realizowanej przez Elektro Moon Vision na zamówienie Instytutu Adam Mickiewicza w Warszawie.
Praca powstała z okazji 550. rocznicy urodzin wybitnego astronoma Mikołaja Kopernika oraz obchodzonej dwa lata temu setnej rocznicy urodzin pisarza i futurologa Stanisława Lema. Nawiązuje do kopernikańskiej idei obserwacji nieboskłonu, eksploracji przestrzeni kosmicznej, nieznanego oraz – podążając za wizją Stanisława Lema – do wyobrażenia niewyobrażalnego. Inspiracją stały się najnowsze odkrycia naukowców, którzy odkryli ślady niedawnych geologicznie erupcji wulkanów na powierzchni Księżyca.
Podczas premiery, która odbyła się w dniach 12-14 maja w Atenach podczas Athens Digital Arts Festival ‘Moonaris’ zobaczyło ponad 3oo osób!

Więcej na temat ‘Moonaris’ na tej stronie.

 


[ENG] In the first half of 2023, we worked on the production of a five-channel audiovisual installation ‘Moonaris’ implemented by Elektro Moon Vision for the Adam Mickiewicz Institute in Warsaw.
The work was created on the occasion of the 550th anniversary of the birth of the outstanding astronomer Nicolaus Copernicus and the 100th anniversary of the birth of the writer and futurologist Stanisław Lem, celebrated two years ago. It refers to the Copernican idea of observing the sky, exploring space, the unknown and – following the vision of Stanisław Lem – to the unimaginable. It was inspired by the latest discoveries of scientists who discovered traces of geologically recent volcanic eruptions on the lunar surface.
During the premiere, which took place on May 12-14 in Athens during the Athens Digital Arts Festival ‘Moonaris’, over 3oo people saw it!

More information about this artwork can be found here.