REALITIES 8th Patchlab Digital Art Festival 2019

Motyw przewodni 8. edycji Festiwalu Patchlab to REALITIES.
W tym roku skupiamy uwagę na cyfrowych światach, które tworzone są równolegle do coraz bardziej spolaryzowanej i realnej wizji katastrofy klimatycznej.Twórcy i goście Festiwalu Patchlab będą starali się odpowiedzieć na pytanie: czym są dla nas te równoległe przestrzenie? Jak bardzo cyfrowe narracje opierają się na rzeczywistości, a na ile są kreacjami naszych marzeń? Jak nasza osobowość poddawana jest transformacji w cyfrowym świecie? I w końcu, czy cyfrowe przestrzenie izolują nas od świata fizycznego czy raczej poszerzają percepcję i funkcjonowanie w naszej rzeczywistości?

Podczas 4 dni będzie można zajrzeć do równoległych światów cyfrowych, zanurzając się w wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, w interaktywnych filmach i immersyjnych widowiskach audiowizualnych w formacie 360°. Będzie także wyjątkowa okazja stworzyć i zobaczyć swojego własnego awatara.

W programie festiwalu wystawy prac interaktywnych, VR i AR, performansy i koncerty audiowizualne, DJ sety, warsztaty oraz spotkania.

Zapraszamy do zapoznania się z programem festiwalu na stronie festiwalu: patchlab.pl

 


 

The theme of the 8th edition of the Patchlab Festival is REALITIES.
This year we focus on digital worlds, which are created in parallel with the increasingly polarised and real vision of climate disaster. The creators and artists of the Patchlab Festival will try to answer the question: what are these parallel spaces for us? How digital narratives are based on reality and how much are they the creations of our dreams? How is our personality transformed in the digital world? And finally, do digital spaces isolate us from the physical world or rather broaden our perception and functioning in our reality?

During 4 days of the festival you will be able to look into parallel digital worlds, immersing yourself in virtual and augmented reality, in interactive films and immersive audiovisual shows in 360 ° format. There will be also a unique opportunity to create and see your own avatar.

The festival program includes exhibitions of interactive works, VR and AR, performances and audiovisual concerts, DJ sets, workshops and meetings.

We invite you to get familiar with the program on the festival webpage patchlab.pl