Rezultaty AiR | AiR Results

REZULTATY OTWARTEGO NABORU NA REZYDENCJE ARTYSTYCZNE W GALERII 360°
RESULTS OF THE OPEN CALL FOR ARTIST IN RESIDENCE AT THE 360°  GALLERY (for English scroll down)
Opublikowano / Published  24.08.2019

W odpowiedzi na otwarty nabór na rezydencje artystyczne w Galerii 360° napłynęło 65 aplikacji, z czego 17 projektów zgłosili twórcy z Polski, a 48 z zagranicy, z Austrii, Niemiec, Iranu, Tajlandii, Cypru, Grecji, Turcji, Azerbejdżanu, Hiszpanii, Francji, Belgii, Holandii, Włoch, Malty, Argentyny, USA, Meksyku, Kanady, Litwy, Bułgarii, Węgier, Rumunii, Serbii, Tajwanu, Ukrainy, Rosji, Wielkiej Brytanii i Japonii.

Wszystkie otrzymane zgłoszenia zostały poddane ocenie merytorycznej przez zespół Jury składający się z prof. Marka Chołoniewskiego (Akademia Muzyczna i Wydział Intermediów ASP w Krakowie) oraz członków Fundacji Photon Elwiry Wojtunik i Popesza Csaba Láng.

Do półfinału zakwalifikowano 13 propozycji, finalnie najwyżej oceniono następujące projekty:

 

1/ Lumière, Wei-Hsuan Huang (Tajwan) | II termin

2/ Most deep is the skin, Thomas Köner (Niemcy) | I termin

3/ Iners, Dara Etefaghi (UK) | II termin

4/ Otherlands, Nicholas Carn (UK) | I termin

5/ Sibyl, Robert B. Lisek (Polska) | I termin

6/ Ghost in the wall, Karla Kracht (Hiszpania) | II termin

 

Dodatkowo Jury postanowiło przyznać wyróżnienia następującym projektom:

The long lasting echo of our progress, Pablo Iglesias (Hiszpania)

Inside the empty box, Anna Bacheva, Stefan Hristov (Bułgaria)

Amodal Errors, Arash Akbari (Iran)

Mitochondria, Sophie Le Meillour, Malena Sardi (Francja)

Ostatni Meander / The Last Meander, Paweł Janicki (Polska)

Eigengrau, Celine Signoret, Raphael Foulon (Francja)

Bodies Like Oceans, Shoog McDaniel (USA)

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w otwartym naborze.

Z autorami zwycięskich 6 projektów skontaktujemy się mailowo.

 

Treść ogłoszenia otwartego naboru na rezydencje artystyczne w Galerii 360° z dnia 22.05.2019.

 


RESULTS OF THE OPEN CALL FOR ARTIST IN RESIDENCE AT THE 360°  GALLERY

In response to the open call for Artist in Residence at the 360° Gallery, we got 65 applications, of which 17 projects were submitted by artists from Poland and 48 from abroad, from Austria, Germany, Iran, Thailand, Cyprus, Greece, Turkey, Azerbaijan, Spain, France, Belgium, the Netherlands, Italy, Malta, Argentina, USA, Mexico, Canada, Lithuania, Bulgaria, Hungary, Romania, Serbia, Taiwan, Ukraine, Russia, Great Britain and Japan.

All applications received were subjects to substantive assessment by the Jury consisting of the prof. Marek Chołoniewski (Music Academy and the Intermedia Department of the Academy of Fine Arts in Krakow) and members of the board of the Photon Foundation Elwira Wojtunik and Popesz Csaba Láng.

 

13 proposals qualified for the semi-final. The following projects were ranked the highest:

1 / Lumière, Wei-Hsuan Huang (Taiwan) | II term

2 / Most deep is the skin, Thomas Köner (Germany) | I term

3 / Iners, Dara Etefaghi (UK) | II term

4 / Otherlands, Nicholas Carn (UK) | I term

5 / Sibyl, Robert B. Lisek (Poland) | I term

6 / Ghost in the wall, Karla Kracht (Spain) | II term

 

In addition, the Jury decided to award distinctions to the following projects:

The long lasting echo of our progress, Pablo Iglesias (Spain)

Inside the empty box, Anna Bacheva, Stefan Hristov (Bulgaria)

Amodal Errors, Arash Akbari (Iran)

Mitochondria, Sophie Le Meillour, Malena Sardi (France)

Ostatni Meander / The Last Meander, Paweł Janicki (Poland)

Eigengrau, Celine Signoret, Raphael Foulon (France)

Bodies Like Oceans, Shoog McDaniel (USA)

 

Thank you to all applicants for participating in the open call.

The authors of the best 6 projects will be contacted by email.

 

The announcement of the open call for artist in residence on 22.05.2019.