Wizyta studyjna na Islandii |
Study visit on Iceland

W dniach 28.06 – 05.07.2021 reprezentanci Fundacji Photon odbyli wizytę studyjną w Islandii w trzech instytucjach: Raflistafélag Íslands / Iceland Electronic Arts Society, organizatora RAFLOST Electronic Arts Festival w Reykjawiku, S.L.A.T.U.R., Samtök Listrænt Ágengra Tónsmiða Umhverfis Reykjavík / Organization of Artistic Progressive Composers of the Environment Reykjavik oraz na Islandzkim Uniwersytecie Sztuki (UIA) / Listaháskóli Íslands.

Celem wizyty studyjnej w Islandii było nawiązanie współpracy kulturalnej z w.w. instytucjami i podjęcie wspólnej inicjatywy w przyszłości. Podczas wizyty studyjnej, reprezentanci fundacji mieli okazję spotkać się osobiście z przedstawicielami i osobami odpowiedzialnymi za przyszłą współpracę, poznać bliżej ich działalność i kontekst kulturowy, omówić i przeanalizować projekt współpracy, wymienić pomysły i zaplanować dalsze działania prowadzące do realizacji wspólnego projektu.

Reprezentacji islandzkich instytucji w Reykjaviku przedstawili islandzką scenę artystyczną, dodatkowo odbyły się gościnne spotkania w instytucjach kulturalnych, z którymi współpracują oraz na wystawach i spotkaniach  z artystami.

Wizyta studyjna w Islandii odbyła się dzięki wsparciu Funduszy Norweskich.

 

ENGLISH____

On June 28 – July 5, 2021, representatives of the Photon Foundation made a study visit to Iceland at three institutions: Raflistafélag Íslands / Iceland Electronic Arts Society, the organizer of the RAFLOST Electronic Arts Festival in Reykjawik, SLATUR, Samtök Listrænt Ágengra Tónsmiða Umhverfis Reykjavík / Composers of Artistic Progressive / Organization of Artistic. the Environment Reykjavik and the Icelandic University of Arts (UIA) / Listaháskóli Íslands.

The purpose of the study visit to Iceland was to establish cultural cooperation with the above-mentioned institutions and taking a joint initiative in the future. During the study visit, the representatives of the foundation had the opportunity to meet in person with the representatives and people responsible for future cooperation, learn more about their activities and cultural context, discuss and analyze the cooperation project, exchange ideas and plan further activities leading to the implementation of a joint project.

Representatives of Icelandic institutions in Reykjavik presented the Icelandic art scene, additionally there were guest meetings in cultural institutions with which they cooperate, as well as at exhibitions and meetings with artists.

The study visit to Iceland took place thanks to the support of the Norwegian Funds.