Wizyta studyjna w Norwegii | Study visit in Norway

W dniach 31.08 – 06.09.2021 reprezentanci Fundacji Photon odbyli wizytę studyjną w Norwegii w następujących instytucjach: Instytut informatyki na Uniwersytecie w Oslo, PNEK Production Network Electronic Art: Atelier Nord i NOTAM w Oslo oraz Piksel Productions Ltd w Bergen.

Celem wizyty studyjnej w Norwegii było nawiązanie współpracy kulturalnej z w.w. instytucjami i podjęcie wspólnej inicjatywy w formie współorganizacji projektów artystycznych i wymiany artystów w najbliższej przyszłości. Podczas wizyty studyjnej, reprezentanci fundacji mieli okazję spotkać się osobiście z przedstawicielami i osobami odpowiedzialnymi za przyszłą współpracę, poznać bliżej ich działalność i kontekst kulturowy, omówić i przeanalizować projekt współpracy, wymienić pomysły i zaplanować dalsze działania prowadzące do realizacji wspólnych projektów.

Reprezentacji norweskich instytucji w Oslo i Bergen przedstawili norweską scenę artystyczną, dodatkowo odbyły się gościnne spotkania w instytucjach kulturalnych, z którymi współpracują oraz na wystawach i spotkaniach z artystami.

Wizyta studyjna w Norwegii odbyła się dzięki wsparciu Funduszy Norweskich.

 

___ENGLISH

On August 31st – September 6th, 2021, representatives of the Photon Foundation made a study visit to Iceland at three institutions: Department of Informatics at the University of Oslo, PNEK Production Network Electronic Art: Atelier Nord and NOTAM in Oslo and Piksel Productions Ltd in Bergen.

The aim of the study visit in Norway was to establish cultural cooperation with the above-mentioned institutions and taking a joint initiative to co-organise art projects and artists exchange in the near future. During the study visit, the representatives of the foundation had the opportunity to meet in person with the representatives and people responsible for future cooperation, learn more about their activities and cultural context, discuss and analyze the cooperation project, exchange ideas and plan further activities leading to the implementation of a joint project.

Representatives of Norwegian institutions in Oslo and Bergen presented the Nordic art scene, additionally there were guest meetings in cultural institutions with which they cooperate, as well as at exhibitions and meetings with artists.

The study visit to Iceland took place thanks to the support of the Norwegian Funds.