Wystawa AI podczas GoC@FAIS’17

Fundacja Photon została zaproszona do realizacji ekspozycji pracy Pretext belgijskiego artysty Jerry Galle podczas wystawy towarzyszącej konferencji poświęconej uczeniu maszynowemu, sztucznej inteligencji i Data Science na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ w dniu 15.12.2017.

Photon Foundation was invited to organise exposition of Pretext AI installation by Belgian artist Jerry Galle during the exhibition of the conference dedicated to deep learning, AI and Data Science at the Faculty of Physics, Astronomy and Applied Computer Science of the Jagiellonian University in Krakow on 15th Dec 2017.

Link to the GoC@FAIS’17 event