Artist in Residence 2020 #homeedition
Open call Rezultaty | Results

 

REZULTATY OTWARTEGO NABORU NA REZYDENCJE ARTYSTYCZNE #homeedition W GALERII 360°
RESULTS OF THE OPEN CALL FOR ARTIST IN RESIDENCE #homeedition AT THE 360°  GALLERY (for English scroll down)
Opublikowano / Published  30.08.2020

W odpowiedzi na otwarty nabór na rezydencje artystyczne w Galerii 360° #homeedition napłynęło 57 aplikacji, z czego 12 projektów zgłosili twórcy z Polski, a 45 z zagranicy (m.in. z Irlandii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Brazylii, USA, Kanady, Włoch, Hiszpanii, Nigerii, Tajlandii, Węgier, Płd. Korei, Grecji, Ukrainy, Czech, Holandii, Bułgarii i Francji).

Wszystkie otrzymane zgłoszenia zostały poddane ocenie merytorycznej przez zespół Jury składający się z prof. Marka Chołoniewskiego (Akademia Muzyczna i Wydział Intermediów ASP w Krakowie) oraz Elwiry Wojtunik i Popesza Csaba Láng (Fundacja Photon). W procesie wyboru zwycięskich projektów brane pod uwagę były następujące kryteria: walory artystyczne koncepcji (np. oryginalność, pomysłowość), spójność i dokładność przygotowania koncepcji projektu, wykonalność projektu na systemie projekcyjnym w Galerii 360° oraz portfolio.

Do półfinału zakwalifikowano 8 propozycji, finalnie najwyżej oceniono następujące 3 projekty:

 

Intersection | Javier Cañal Sanchez / V.P.M z Hiszpanii

Troublants Trous Noirs | Jules Roze / Sol Miracula z Kanady

Under Our Skin | A-li-ce z Francji

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w otwartym naborze.

Z autorami zwycięskich 3 projektów skontaktujemy się mailowo.

 

Treść ogłoszenia otwartego naboru na rezydencje artystyczne w Galerii 360° #homeedition.

 


ENG


THE RESULTS OF THE OPEN CALL FOR ARTIST IN RESIDENCE #homeedition AT THE 360° GALLERY
Published 30.08.2020

In response to the open call for Artist in Residence at the 360° Gallery #homeedition, 57 applications were submitted: 12 projects by artists from Poland and 45 from abroad (among others from Ireland, Germany, Great Britain, Romania, Brazil, USA, Canada, Italy, Spain, Nigeria, Thailand, Hungary, South Korea, Greece, Ukraine, Czech Republic, Netherlands, Bulgaria and France).

All received applications were evaluated by the Art Jury: prof. Marek Chołoniewski (Academy of Music and Intermedia Department of the Academy of Fine Arts in Krakow), Elwira Wojtunik and Popesz Csaba Láng (Photon Foundation). The following criteria were taken into account during the selection of the winning projects: artistic values ​​of the concept (e.g. originality, ingenuity), consistency and accuracy in preparing the project concept, project feasibility according to the technical specification of the 360​​° Gallery projection system and artistic portfolio.

8 proposals qualified for the semi-finals, in the end the following 3 projects were rated the highest:

 

Intersection | Javier Cañal Sanchez / V.P.M from Spain

Troublants Trous Noirs | Jules Roze / Sol Miracula from Canada

Under Our Skin | A-li-ce from France

 

We would like to thank all participants for the submissions.

The authors of the winning 3 projects will be contacted with by e-mail.