Galeria 360° | 360° Gallery

 

W 2018 roku podczas 7. Festiwalu Sztuki Cyfrowej Patchlab została zainicjowana Galeria 360° w przestrzeni Hevre+1 przy ul. Beera Meiselsa 18 w Krakowie, która pozwala na prezentację projektów audiowizualnych na innowacyjnym systemie projekcyjnym Galerii 360° zbudowanym z 10 projektorów, oferując możliwość wyświetlania obrazu w rozdzielczości 16910×1080 px. 

Specyfikacja systemu znajduje się tutaj.

Od 2019 roku Fundacja Photon organizuje rezydencje artystyczne w Galerii 360°.

 


In 2018, during the 7th Digital Arts Festival Patchlab, the 360 ° Gallery was launched in Hevre+1 space at ul. Beera Meisels 18 in Krakow, which allows the presentation of audiovisual projects on the innovative 360 ° Gallery projection system built from 10 projectors, offering the ability to display an image at a resolution of 16910×1080 px.

The system specification can be found here.

From 2019, the Photon Foundation organizes Artist in Residence Program at the 360° Gallery.