SOL.AR.IS
mobile art app

SOL.AR.IS to projekt artystyczny, który przyjął formę aplikacji mobilnej wykorzystującej nowoczesną technologię rozszerzonej rzeczywistości (AR). Inspirację dla twórczej pracy artystów współtworzących projekt stanowiła powieść science-fiction Stanisława Lema pt. “Solaris”.

SOL.AR.IS to wirtualna przestrzeń, w której odbiorca ma możliwość obcowania w czasie rzeczywistym z efemerycznymi, wirtualnymi obiektami 3D inspirowanymi fantastycznymi zjawiskami, tworami obcej formy inteligencji, opisanymi w powieści. Animowane obiekty zaprojektowali artyści obrazowania trójwymiarowego: Oliver Latta z Niemiec, Yuma Yanagisawa z Japonii, Uwe Rieger i Yinan Liu z Nowej Zelandii oraz Zsolt Laszlo Bordos i Gaspar Battha z Węgier. Ambientowe krajobrazy dźwiękowe dla każdego z obiektów skomponował irański artysta audiowizualny Ali Phi. Każdemu obiektowi towarzyszy krótki opis – impresja artystyczna,  opisująca jego charakter.

Rzeźby umieszczone w przestrzeni AR można odkrywać i oglądać w swoim otoczeniu za pomocą smartfonu lub tabletu z uprzednio zainstalowaną aplikacją, skanując przestrzeń np. pokoju, łąki czy ulicy.

 

Koncepcja i koordynacja projektu: Elwira Wojtunik, Popesz Csaba Láng
UX: Popesz Csaba Láng
UI: Milena Malecha
Projekt obiektów 3D: Yuma Yanagisawa, Uwe Rieger, Yinan Liu, Zsolt Laszlo Bordos, Oliver Latta, Gaspar Battha
Muzyka: Ali Phi
Konsultacja literacka i językowa: Olga Brzezińska

 

Premiera SOL.AR.IS odbędzie się podczas otwarcia Festiwalu Sztuki Cyfrowej Patchlab 23 października 2020.
Od tego dnia bezpłatna aplikacja SOL.AR.IS będzie dostępna w AppStore / Google Play.


Polityka prywatności

_____

 

SOL.AR.IS is an art project in the form of a mobile application using innovative augmented reality (AR) technology. The inspiration for the creative work of the artists co-creating the project was the science-fiction novel entitled „Solaris” written by Stanisław Lem.

SOL.AR.IS is a virtual space in which the recipient has the opportunity to interact in real time with ephemeral, virtual 3D objects inspired by the fantastic phenomena created by extraterrestrial intelligence described in the novel. Animated objects were designed by CGI artists: Oliver Latta from Germany, Yuma Yanagisawa from Japan, Uwe Rieger and Yinan Liu from New Zealand, Zsolt Laszlo Bordos and Gaspar Battha from Hungary. Ambient soundscapes for each of the objects were composed by the Iranian audiovisual artist Ali Phi. Each object is accompanied by a short description – an artistic impression describing its character.

Sculptures placed in the AR space can be discovered and viewed in the spectators’ surroundings using a smartphone or tablet with the pre-installed application, by scanning the space e.g. a room, meadow or street.

 

Concept and coordination of the project: Elwira Wojtunik, Popesz Csaba Láng
UX: Popesz Csaba Láng
UI: Milena Malecha
3D objects: Yuma Yanagisawa, Uwe Rieger, Yinan Liu, Zsolt Laszlo Bordos, Oliver Latta, Gaspar Battha
Music: Ali Phi
Literary and linguistic consultation: Olga Brzezińska


The premiere of SOL.AR.IS will take place during the opening of the Patchlab Digital Art Festival on October 23rd, 2020.
From that day on, the free SOL.AR.IS application will be available in the AppStore / Google Play.

 

Privacy Policy

_____

 

Projekt SOL.AR.IS dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu ‘Kultura w sieci’.
The project is subsidised by the National Centre for Culture under the programme ‘Kultura w sieci’.

 

Projekt realizowany jest przez Fundację Photon.
The project is commissioned by the Photon Foundation.

 

Partnerem projektu jest Fundacja Miasto Literatury.
City of Literature Foundation is a partner of the project.