OTWARTY NABÓR NA REZYDENCJE ARTYSTYCZNE 2019

 

 

 

 

Ten nabór został zakończony.
REZULTATY

Fundacja Photon ogłasza otwarty nabór na rezydencje artystyczne, podczas których artyści realizować będą projekty audiowizualne prezentowane w Galerii 360° w Krakowie.

PROGRAM REZYDENCJI

Podczas 7-dniowej rezydencji w jednym z wybranych terminów 6 wybranych twórców będzie miało możliwość pracy na innowacyjnym systemie projekcyjnym Galerii 360° w przestrzeni Hevre+1 w centrum dzielnicy Kazimierz przy ul. Beera Meiselsa 18 w Krakowie. Specyfikacja systemu znajduje się tutaj.
Celem rezydencji jest stworzenie autorskich projektów audiowizualnych dedykowanych na system projekcyjny Galerii 360°, które zostaną publicznie zaprezentowane jako zwieńczenie rezydencji.
Artyści będą poproszeni o przeprowadzenie jednej publicznej sesji w trakcie rezydencji, w formie pokazu projektu w toku, nieformalnej rozmowy na temat bieżących zainteresowań badawczych lub prezentacji portfolio. Projekt i pomysły na publiczną sesję do ustalenia przed okresem rezydencji.

Dostępne są 2 terminy rezydencji do wyboru w formularzu zgłoszeniowym:

I. 20.10.2019 – 28.10.2019

II. 30.11.2019 – 07.12.2019

CO OFERUJE PROGRAM

  • wynagrodzenie w wysokości 2000 zł brutto / projekt,
  • zwrot udokumentowanych kosztów podróży max. do kwoty 1000 zł / projekt,
  • zakwaterowanie w samodzielnym apartamencie w pobliżu Galerii 360° przez cały czas trwania rezydencji,
  • dostęp do przestrzeni i technologii projekcyjnej Galerii 360° w ustalonych godzinach,
  • wsparcie merytoryczne, techniczne, produkcyjne i promocyjne projektu,
  • pokaz audiowizualny przed szeroką publicznością zwieńczający rezydencję.

Organizatorzy nie pokrywają kosztów:

  • wyrobienia wizy ani związanych z nim kosztów ubezpieczeń,
  • wynajmu dodatkowego sprzętu.

DLA KOGO

Do udziału w naborze zapraszamy artystów audiowizualnych lub grupy artystyczne (max.2 osoby), którzy w trakcie tygodniowej rezydencji stworzą autorski projekt audiowizualny w Galerii 360° wykorzystujący znajdujący się tam system projekcyjny (specyfikacja w opisie programu powyżej).

Artysta powinien posiadać własny komputer i peryferia niezbędne do kreacji planowanego projektu audiowizualnego.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I PROCES SELEKCJI

W celu zgłoszenia swojej kandydatury na rezydencję wraz z projektem audiowizualnym należy wypełnić i przesłać formularz online.
Otwarty nabór został zakończony

Termin zgłoszeń: 30.06.2019.
Ogłoszenie wyników selekcji do 25.08.2019

Wszystkie otrzymane zgłoszenia zostaną poddane ocenie merytorycznej przez zespół składający się z członków Fundacji Photon oraz wykwalifikowanych doradców zewnętrznych.

Organizatorem rezydencji artystycznych i pokazów projektów audiowizualnych jest Fundacja Photon z siedzibą w Krakowie.
Partnerem programu jest Hevre.
Program rezydencji artystycznych AiR i pokazów projektów audiowizualnych dofinansowany jest ze środków miejskich Gminy Kraków.