BESTIARIUM
Wystawa | Exhibition AR

 

(English below)
Z okazji jubileuszu 50-lecia krakowskiej rzeźby Smoka Wawelskiego, Fundacja Photon zorganizowała innowacyjną wystawę w rozszerzonej rzeczywistości wirtualnych, animowanych stworów – smoków – bestii pt. BESTIARIUM w przestrzeni miejskiej Krakowa. Trójwymiarowe, animowane stwory zostały zaprojektowane i zrealizowane przez twórców wyłonionych w otwartym naborze: Joannę Simon, Barnabę Mikułowskiego, Macieja Żaka oraz Patryka Ornocha. Aby odkryć ożywione smoki, wystarczyło znaleźć obraz umieszczony na jednym z citylightów we wskazanych lokalizacjach i zeskanować kod QR umieszczony na obrazie.

Poszczególne bestie w rozszerzonej rzeczywistości można było odkrywać w dniach 1-15 czerwca 2022 w następujących czterech lokalizacjach miasta Starego Miasta Krakowa:

Backhasten, Joanna Simon____________ul. Stradomska / św. Gertrudy (pod arkadami)  
Smok Krakowski, Barnaba Mikułowski___ul. Dietla (przystanek Starowiślna w kierunku Hali Targowej)
Malstrom, Maciej Żak__________________ul. Lubicz (przejście podziemne)  
Smok Krętorogi, Patryk Ornoch_________ul. Pawia (wyjście z Galerii Krakowskiej)

 

BESTIARIUM on Tour
/ We wrześniu 2022 wystawa BESTIARIUM prezentowana była w przestrzeni miejskiej Porto w Portugalii w ramach festiwalu BEAST – International Film Festival
/ W marcu 2023 wystawa BESTIARIUM pokazana zostanie w Londynie UK podczas wydarzenia XRossspace Showcase prezentującego najbardziej nowatorskie immersyjne prace XR z Polski.

 

Koncepcja: Elwira Wojtunik, Popesz Csaba Láng
Koordynacja i programowanie: Popesz Csaba Láng
UX: Keun Kindred
UI: Lena Malecha
Produkcja: Fundacja Photon

Projekt został dofinansowany ze środków Miasta Krakowa.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

 


 

On the occasion of the 50th anniversary of the Krakow sculpture of the Wawel Dragon, the Photon Foundation organised an innovative Augmented Reality exhibition of virtual, animated creatures – dragons – beasts entitled BESTIARIUM in the city space of Krakow. The three-dimensional creatures were designed and realised by creators selected in an open call: Joanna Simon, Barnaba Mikułowski, Maciej Żak and Patryk Ornoch. To discover animated dragons, one had to find a poster exposed on one of the posters in the locations listed above and scan the QR code.

Individual beasts in Augmented Reality could be discovered between June 1-15, 2022 in the following four locations in the Old Town:

Backhasten, Joanna Simon____________ul. Stradomska / św. Gertrudy (under the arcades)
Krakowski Dragon, Barnaba Mikułowski ___ ul. Dietla (Starowiślna tram stop towards Hala Targowa)
Malstrom, Maciej Żak __________________ ul. Lubicz (underground passage)
Dragon Krętorogi, Patryk Ornoch_________ ul. Pawia (exit from Galeria Krakowska)

 

BESTIARIUM on Tour
/ In September 2022, the BESTIARIUM exhibition was presented in the urban space of Porto in Portugal as part of the BEAST – International Film Festival
/ In March 2023, the BESTIARIUM exhibition will be shown in London UK during the XRossspace Showcase event presenting the most innovative immersive XR works from Poland.

 

Concept: Elwira Wojtunik, Popesz Csaba Láng
Programming and coordination: Popesz Csaba Láng
UX: Keun Kindred
UI: Lena Malecha
Production: Fundacja Photon

The project was co-financed by the City of Krakow.
All rights reserved.