BESTIARIUM
Wystawa | Exhibition AR

 

(English below)
Z okazji jubileuszu 50-lecia krakowskiej rzeźby Smoka Wawelskiego, Fundacja Photon organizuje innowacyjną wystawę wirtualnych, animowanych stworów – smoków – bestii pt. BESTIARIUM w przestrzeni miejskiej Krakowa. Trójwymiarowe stwory zostały zaprojektowane i zrealizowane przez twórców wyłonionych w otwartym naborze.
Poszczególne bestie w rozszerzonej rzeczywistości można odkrywać w dniach 1-15 czerwca 2022 w następujących czterech lokalizacjach miasta Starego Miasta:

Backhasten, Joanna Simon____________ul. Stradomska / św. Gertrudy (pod arkadami)  
Smok Krakowski, Barnaba Mikułowski___ul. Dietla (przystanek Starowiślna w kierunku Hali Targowej)
Malstrom, Maciej Żak__________________ul. Lubicz (przejście podziemne)  
Smok Krętorogi, Patryk Ornoch_________ul. Pawia (wyjście z Galerii Krakowskiej)

Aby odkryć ożywione smoki, należy znaleźć obraz umieszczony na jednym z citylightów w ww. lokalizacjach i zeskanować kod QR umieszczony na obrazie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Krakowa.

 

Koncepcja: Elwira Wojtunik, Popesz Csaba Láng
Koordynacja i programowanie: Popesz Csaba Láng
UX: Keun Kindred
UI: Lena Malecha
Produkcja: Fundacja Photon


Wszelkie prawa zastrzeżone.


 

On the occasion of the 50th anniversary of the Krakow sculpture of the Wawel Dragon, the Photon Foundation is organising an innovative exhibition of virtual, animated creatures – dragons – beasts entitled BESTIARIUM in the city space of Krakow. The three-dimensional creatures were designed and realised by creators selected in an open call.
Individual beasts in Augmented Reality can be discovered between June 1-15, 2022 in the following four locations in the Old Town:

Backhasten, Joanna Simon____________ul. Stradomska / św. Gertrudy (under the arcades)
Krakowski Dragon, Barnaba Mikułowski ___ ul. Dietla (Starowiślna tram stop towards Hala Targowa)
Malstrom, Maciej Żak __________________ ul. Lubicz (underground passage)
Dragon Krętorogi, Patryk Ornoch_________ ul. Pawia (exit from Galeria Krakowska)

To discover animated dragons, find a poster exposed on one of the citylights in the locations listed above and scan the QR code on the poster.

 

The project is co-financed by the City of Krakow.

 

Concept: Elwira Wojtunik, Popesz Csaba Láng
Programming and coordination: Popesz Csaba Láng
UX: Keun Kindred
UI: Lena Malecha
Production: Fundacja Photon


All rights reserved.